top of page

Hoogbegaafd en Werkloos

Bijgewerkt op: 3 mrt.

Uit een onderzoek(1) begin 2017 van het Nederlandse Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHVB) blijkt dat het carrièrepad van hoogbegaafden zich opmerkelijk vaak kenmerkt door werkloosheid of jobhopping. Een Vlaamse studie onderschrijft die resultaten. “Uit een onderzoek dat we twee jaar geleden voerden bij 352 hoogbegaafden, bleek dat ongeveer 80 procent moeilijkheden heeft om zijn plek op de arbeidsmarkt gevonden te krijgen", zegt Tessa Kieboom, oprichtster van Exentra, expertisecentrum voor hoogbegaafdheid in een interview met De Morgen(3). Een derde van de respondenten gaf aan al een burn-out gehad te hebben en maar liefst één op twee viel al eens ten prooi aan een bore-out: fundamentele verveling door te weinig uitdaging op het werk.

Verveling is echter niet de enige reden waarom mensen met een hoog IQ zich niet lekker voelen op hun werk. "Ten eerste behaalt niet elke hoogbegaafde ook een diploma dat hem aan een gepaste job kan helpen. Omdat veel bovengemiddeld begaafde mensen op de lagere of middelbare school niet leren hoe ze efficiënt moeten studeren, lukt hen dat in een latere studiefase niet meer, waardoor ze de schoolbanken vaak vroegtijdig verlaten." Op die manier komen ze terecht in 'afstompende' jobs waarin enkel routinetaken te vinden zijn. Daarnaast zijn er ook mensen die wel in een goede functie terecht komen, maar die daar door perfectionisme, faalangst en andere problematiek uiteindelijk ook geen weg mee weten.

Coaching op weg naar werk


Bij de behoeftes om weer aan het werk te komen wordt coaching het meest genoemd door de respondenten van het IHBV-onderzoek. Naast algemene loopbaan-coaching gaat het dan ook over een aantal specifieke coaching vraagstukken, zoals; jezelf leren verkopen, zelfkennis, zelfvertrouwen, talenten onderzoeken, autisme, faalangst, psychische kwetsbaarheid, hoogbegaafdheid, en een eigen bedrijf opzetten.

Mocht er weer werk gevonden worden, dan vinden de respondenten coaching on the job ook een goed idee, met name over onderwerpen als; hoe behoud ik mijn baan; hoe houd ik me staande in een nieuwe omgeving; hoe vermijd ik dat ik in dezelfde valkuilen stap; hoe behoud ik mijn energie; hoe houd ik het vol; zelfvertrouwen; promotie; reflectie; niet over eigen grenzen heen gaan.

Uitbreiding van het relevante netwerk wordt ook veel als behoefte benoemd, maar het is vaak in de algemene zin dat dit uiteraard handig is. En niet zozeer dat hier ondersteuning bij nodig is. Een aantal respondenten benoemt op dit punt wel moeilijkheden door schaamte, introversie en angst. Verder is een extra opleiding gericht op werk een veel genoemde behoefte. Het is belangrijk dat het werk inhoudelijk zinvol en afwisselend is. Zingeving en waarde zijn belangrijk.

Waar lopen mijn vaak begaafde en sensitieve klanten tegenaan? Verveling (bore-out) - innovatief vermogen gefrustreerd - zoeken naar zingeving - communicatieproblemen met collega’s en leidinggevenden - perfectionisme en faalangst - anders zijn, aansluiting missen, eigen talenten niet herkennen - arbeidsconflicten - moeite met kiezen, specialisatie – stress, burn-out of depressie.


Aan het eind van het onderzoek stelt men nog wel een interessante vervolgvraag: in hoeverre verschilt of komt de problematiek overeen met die van niet-hoogbegaafde werkzoekenden?

Conclusie


Dat het grootste deel van de respondenten niet of matig tevreden is met de werkloze situatie lag in de lijn der verwachtingen. Dat geldt ook voor het feit dat de meesten een redelijk tot zeer groot belang hechten aan het doen van betaalde arbeid. Bij de vraag naar de rol die betaald arbeid speelt in het leven van de respondenten kwam een aantal thema’s naar voren.

De thema’s zijn ongeveer wat er verwacht had mogen worden op basis van onderzoek en ook op basis van de vele ervaringen van professionals die met hoogbegaafden werken. Opvallend zijn de vele antwoorden bij het thema persoonlijke ontwikkeling. Dat is blijkbaar een belangrijk aspect voor hoogbegaafde volwassenen. Op basis van met name persoonlijke ervaringen van hoogbegaafden (o.a. Webb, 2013) is bekend dat zingeving bij hoogbegaafde volwassenen een grote rol speelt. Dat zien we hier dus terug. Opmerkelijk is ook het thema ‘dilemma’s’. Spelen twijfels en dilemma’s een grote rol bij hoogbegaafde volwassenen, bij het nadenken over werk en carrière? Deze vraag zou een apart onderzoek verdienen.

Het is zeker interessant om het onderzoek volledig door te lezen:

Artikel: Bruno Emans schreef voor Ad Visie, het tijdschrift voor arbeidsdeskundigen, het artikel “Wel de brains, maar niet de baan“. Het artikel okt-2017.pdf

Ben jij uitgevallen op het werk?


Door ziekte, burn-out gerelateerde oorzaak, ontslag, sociaal-emotionele aspecten of een combinatie van gebeurtenissen en werkdruk. Zoek je iemand met kennis van hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteit voor jouw persoonlijke re-integratie? Kijk eens hier naar het aanbod of lees eerst de komende weken verder. Iedere week schrijf ik over een thema uit de bovenstaande lijst. Ik begin met het thema: je 'anders voelen', de aansluiting missen.


Bronnen:

(2) Artikel Bruno Emans voor Ad Visie: Het artikel okt-2017.pdf

(3) Hoogbegaafd op de werkvloer: "Niet altijd een garantie op succes" artikel in demorgen.be 03-02-17, 14.49u - Hanne Vlogaert 


Online programma's

Download de 'Spaces' app van Wix en meld je aan bij “Talenteer Jezelf”. Zo blijf je op de hoogte en heb je makkelijk toegang tot de online programma's. Je kunt de online challenges ook op de website vinden.

82 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page