top of page

Persoonlijke Leiderschap

Persoonlijk leiderschap gaat over jezelf aansturen en doelen realiseren door je eigen kwaliteiten en talenten volledig te gebruiken. Ontwikkel jezelf door je drijfveren, sterke punten en valkuilen te ontdekken. Betrek daarbij het perspectief van de ander. Maak bewuste keuzes en geef richting aan je eigen carrière en leven.

Het onderstaande aanbod bestaat uit een een maatwerktraject van 6 maanden. 

En losse sessies waarvan de looptijd varieert van 1 tot 8 weken.

Werken aan geluk Persoonlijk Leiderschap

Werken aan Geluk

Tijdens dit maatwerk-traject nemen we je eigen identiteit als vertrekpunt. Dat is de basis voor effectief leiderschap; jouw manier van kijken, je persoonlijkheid en motieven. Het is een continue groeiproces. In dit Zelfonderzoek (o.a. aangevuld met 'The Seven Habits of Highly Effective People' van Covey, de 'Emotionele intelligentie' en het Kernkwadrant van Offman) werk je op duurzame wijze aan jouw vaardigheden en ontwikkeling. Zelfontwikkeling via zelfkennis en zelfsturing.   

ontwikkelgesprek Persoonlijke Leiderschap

Ontwikkelgesprek

Krijg meer zicht op jouw visie en wensen zodat jij in de toekomst als werknemer of student verder kan groeien op een manier die bij jou past. In korte tijd word je, je bewust van onderliggende innerlijke drijfveren. Je krijgt handreikingen om jouw ontwikkelplan vorm te geven en het gesprek aan te gaan over jouw toekomst. 

“Uit de cirkelredenering komen en zicht krijgen op eigen mogelijkheden en talenten.”

emotionele competentie Persoonlijke Leiderschap

Emotionele Competentie

De waarde van emotionele intelligentie, uitgedrukt in het EQ, is een belangrijke maat voor het succes in je leven. De kern daarvan is 'het bewustzijn, het begrip, de beheersing en de expressie van je emoties. Waar het IQ de pk's vormen voor je leven, is het EQ de rijvaardigheid'; prof. dr. J.J.L. Derksen.

“Op zoek naar de verbinding binnen mijzelf, integratie van denken en voelen binnen mijzelf.”

Studiebegeleiding Persoonlijke Leiderschap

Studiebegeleiding

Als specialist hoogbegaafdheid, hoog-sensitiviteit en motivatie begeleid ik je graag bij je 'worsteling' met motivatie, perfectionisme, faalangst, het 'zich anders' voelen en de bijkomende stress en onzekerheid. Krijg de handvatten om een opleiding met succes te doorlopen.

“Dezelfde resultaten behalen, maar in de weg daarnaartoe vriendelijker en liever voor mezelf zijn.”

zingeving en Levenskunst Persoonlijke Leiderschap

Zingeving en Levenskunst

‘Zingeving’, het woord suggereert al een actief proces! Het is een echte ontdekkingstocht. Deze Zin is specifiek, uniek en persoonlijk. Autonomie, persoonlijke ontwikkeling en groei, relaties, maar vooral zingeving blijkt een belangrijke positieve kracht voor het werkgeluk van mensen. (Flyer)

“Waar sta ik voor (waarden), waar ben ik goed in (talenten) en waar kan ik het verschil maken (zingeving)?” 

Zelfontwikkeling Persoonlijke Leiderschap

Zelfontwikkeling

Wil je op een laagdrempelige, snelle én perspectief gevende wijze stilstaan bij een voor jou op dit moment relevant thema rond werk, vitaliteit, verlies of verslaving. Hoogbegaafdheid en hoog-sensitiviteit? Dan is een compact onderzoek zeker iets voor jou. Het stimuleert zelfinzicht en geeft een andere kijk op mogelijkheden. 

"Door zelfacceptatie heb ik de beslissing kunnen nemen om afscheid te nemen van een zeer destructieve gewoonte."

Gooi het roer om Persoonlijke Leiderschap

Gooi het roer om

Heb je moeite met het maken van keuzes? Kun je jezelf echt vast denken door alle kanten, voor én tegens perfect in beeld te brengen? Dan is een intensieve coachmiddag echt iets voor jou! Je gaat aan de slag met één thema. Een blokkade, een conflict of patroon, iets dat je wilt onderzoeken.

 

“Het lukt mij niet om tot een keuze te komen,

ik zie alle voor- en nadelen en zit muurvast.”

Dwarse Denkers
Perfectionisme Persoonlijke Leiderschap

Perfecte Perfectionist

Perfectionisme heeft twee kanten. Een positieve kant, een gedrevenheid en behoefte om iets echt goed voor elkaar te krijgen. Vol energie en focus je interesses en doelen najagen. Aan de andere kant is er een negatieve vorm van perfectionisme die vooral opduikt in relatie met anderen. Je onderzoekt de onderliggende kwaliteiten en de valkuilen. Het gevoel van ‘moeten’ of 'willen'. (flyer)

“Onderzoeken wanneer gedrevenheid omslaat in perfectionisme. Hierin de (energie)balans in ontdekken.“

Dwarse denkers Persoonlijke Leiderschap

Dwarse Denkers

Heb je een sterk rechtvaardigheidsgevoel, regelmatig conflicten met leidinggevenden of collega's? Rechtvaardigheid is een overtuiging. Vanuit overtuiging handelen is op zich geen probleem. De valkuil ontstaat wanneer rechtvaardigheid dé waarheid wordt. Hoe kun je beide standpunten toch naast elkaar laten bestaan? 

“Meer ruimte creëren voor wat ik zelf belangrijk vind

en graag wil bereiken en dat ook mogen. Hierin mijn eigen manier ontwikkelen, sturen zonder pushen.”

Perfecte Perfectionist
bottom of page