top of page

Adrienne

Voor mij voelde de Zelfkennismethode (ZKM) als een warm bad omdat je zo serieus genomen wordt. Er is alle ruimte en aandacht voor jou en voor jouw persoonlijke verhaal. Je voelt je echt gezien en gehoord! Geen pleisters plakken. We steken de schep net iets dieper! Samen op onderzoek naar de kern. Ondertussen werk ik al sinds 2016 met deze methodiek als narratief coach en geniet nog steeds van de bijzondere en diepgaande inzichten die mijn klanten hierdoor krijgen.

Mijn ervaring als re-integratie en burn-out coach, gecombineerd met een dosis idealisme en de gesprekken met mijn klanten, mijn leergierigheid en behoefte van betekenis te zijn, hebben me steeds meer richting gezondheid en vitaliteit coaching laten bewegen. Ik pleit hierbij ook graag voor meer aandacht voor mentaal welbevinden en zingeving, met de onmisbare rol die gevoelens hierin spelen. Positieve gezondheid gecombineerd met het narratief werken, waarin verleden, heden en toekomst in de vorm van het levensverhaal op hun onderlinge samenhang worden onderzocht, biedt ook hier concreet houvast om boven water te krijgen waar de rem zit en waar de motor.

a3n 2324._edited.jpg
Adrienne
Visie en Methodiek

Zelfontwikkeling via Zelfkennis en Zelfsturing

Talenteer Jezelf
In confrontatie met de ander (A) leer je jezelf (Z) kennen
Wanneer de ander je raakt in positieve of negatieve zin. Misschien letterlijk in conflictsituaties.
Maar vaker nog, als we een scenario afspelen in ons hoofd; we onszelf vergelijken met de ander
of een duidelijk beeld hebben van wat de ander wel niet van ons zal vinden, van ons verwacht
of hoe die zal reageren... Dan bewandelen we al snel dezelfde ingesleten paadjes. 
En die hebben meestal niet het effect waar we naar verlangen.

 

Ik wandel graag een eindje mee op jouw pad. Samen onderzoeken we de belemmerende paadjes. Onderzoeken we wat écht motiveert en stimuleert!​ Jouw eigen deskundigheid, hulpvraag en behoeften staan centraal. Jouw zelfvertrouwen groeit door de zelfsturing en eigen regie. Er wordt niet alleen ingezoomd op eventuele problemen. Jouw hele levensverhaal met ervaringen, kwaliteiten en vaardigheden wordt meegenomen. Je bent al vanaf het eerste moment je leven aan het ordenen en reorganiseren, je gaat echt anders tegen dingen aankijken en ontdekt daarin een rode draad.

 

De twee grondmotieven ‘zelfbevestiging’ (Z) en ‘verbondenheid’ (A) vormen in de ZKM de bril waardoor je naar je eigen verhaal kijkt en luistert. Zo word je, je bewust van diverse innerlijke ‘stemmen’ (overtuigingen, soms hinderlijk, soms stimulerend, of regels, zelf opgelegd of afgedwongen) en kunt zelf bewuster keuzes maken. De ZKM zoekt niet alleen naar positieve ervaringen. Ook negatieve ervaringen horen bij het leven. Juist de flexibiliteit vanuit een ‘geïntegreerd’ Zelf biedt veerkracht en vitaliteit voor de langere termijn.

 

Naast de tools vanuit de narratieve psychologie en de ZelfKennisMethode (ZKM) (flyer) met de onderliggende Waarderingstheorie en Dialogical Self, en de Stresspreventie en Burn-Out coaching met de CSR-Methode, maak ik o.a. ook gebruik van de positieve psychologie en gezondheid, opstellingen, Voice Dialogue, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), de Theorie van Positieve Desintegratie (TPD) van Kazimierz Dąbrowski, het kernkwadrant van Ofman, De zeven eigenschappen van Covey en emotionele intelligentie van Goleman, steeds met een oplossingsgerichte insteek. 

Adrienne Schimmel is lid van de ZKM vereniging

​De coaching vindt plaats met toepassing van: 

De Ethische code van het nip en de 

ZKM Vereniging zie: Ethische code

ZKM Vereniging Kwaliteitssysteem

VvZB Privacyreglement zie: www.vvzb.nl

Foto: Adrienne Schimmel, Markdal Breda

Novilo logo
SCAG
coachhuis
CED
IHBV
Perspectief  Motivatiezelfonderzoek
ZKM opleiding R&A
My insight out
Medina Eindhoven
Essenceiam
ZKM vereniging
Vereniging Arbeidsdeskundigen

Elizabeth, 38 jaar

Docent Klassieke Talen

Eind 2017 kwam ik bij Adrienne binnen met een vraagstuk betreffende mijn loopbaan. Ze gaf mij meteen het gevoel dat ze me perfect begreep en ik voelde me daardoor snel op mijn gemak.
Ze heeft een ZKM-traject met me opgestart dat verbazingwekkend veel inzicht verschafte, met als resultaat dat ik nu weer de stip op de horizon heb waarnaar ik zo verlangd heb en kan verlangen! Ik heb Adrienne ervaren als een uitermate vakkundige, intelligente en empathische coach die mij met de nodige warme humor door het traject heeft geleid. Absolute aanrader voor alle hoogbegaafden en hoogsensitieven!

Niels, 45 jaar

Coach en trainer

Ik begon het traject om mezelf beter te leren kennen en/of te accepteren hoe ik ben. Wat ik als prettig ervoer is dat er breed naar mij als persoon werd gekeken.Adrienne’s nieuwsgierigheid en waardenloze vragen zorgden voor het herkaderen van mijn aangenomen waarden en normen. Uiteenlopende uitspraken die ik in het traject gezegd had, kwamen terug om me te helpen om mijn ware gevoelens te verhelderen. Zodat het helder werd dat ik wanneer ik mezelf meer tijd mag gunnen en dat ik daardoor accepteer wat ik voel en mezelf  voor waardeer.

ERVARINGEN

Wim, 61 jaar

Werk-fit traject

Adrienne bedankt voor het samen bereiken van dit resultaat in het Werk-fit traject. Ik had in het begin het gevoel dat ik in een woestijn rond dwaalde zonder een weg die ik volgde het was een doolhof zonder einde. De interesse was er ook niet om een weg te zoeken. Er heerste woede en onbegrip, niet gezien worden en hulp aanvaarden was moeilijk. Het niet begrepen worden heeft me veel pijn gedaan. Maar ik ben ook in gaan zien dat ik zelf weer op een andere manier naar mezelf moest gaan kijken en niet in het verleden moest blijven hangen.

Mijn denkbeeldige kast is open gegaan en ik heb veel dingen een plaats kunnen geven en heb het verdriet toegelaten. Het was zeker niet makkelijk maar jij hebt de tijd genomen om dingen onder ogen te zien en mijn verdriet niet te verbergen.

Ik ga verder op deze weg die we ingeslagen zijn en proberen het leven weer positief te benaderen en te genieten van dingen al zijn ze nog zo klein. Luisteren naar je lichaam en voor jezelf kiezen gaat ook steeds beter. We hebben veel bereikt. Ik heb zeker nog een weg te gaan maar de weg is weer begaanbaar en er is een doel.

Isabelle, 45 jaar 

Aanvulling op 1e spoor traject

Dit traject kwam op het goede moment en geeft praktische handvatten aan het proces dat al bij psychotherapie ingezet was. Het maakt het concreter door het steeds aan situaties en ervaringen te kunnen koppelen. En de rode draad die er steeds uitgehaald wordt. Door het bundelen heb ik nu een koffer aan bruikbare tools.

Ik zet mezelf niet meer klem en onder druk, maar zorg voor energie en ruimte.
Kan bewust aandacht blijven schenken aan de obstakels, de spanning en de aandacht richten op zelfreflectie en bewustwording. Het lukt me mijn eigen verwachtingen even te parkeren; het in perspectief te plaatsen en tijd te scheppen; niet alles hoeft meteen en nu. Mijn spannings-boog wordt steeds groter. Soms ga ik nog te ver, maar dan ga ik weer schrappen; mijn veerkracht is op deze manier toegenomen.

Mijn tijd niet volproppen helpt enorm. Zo ontstaat er ruimte. Ik stel meer grenzen, mijn vertrouwen groeit. Er is niets mis met mijn cognitie en talenten en wat ik te bieden heb. De uitdaging is bij mijn eigen sprankel te blijven, bij mezelf te blijven, mijn eigen weg te zien.

Randy
Modulair Traject

Het was een prettige en goede samenwerking vanuit duidelijke en open communicatie. Ik heb de ruimte gekregen voor mijn verhaal, meer inzicht gekregen en daardoor zie ik meer mogelijkheden in hóe ik kan reageren. Geen automatische reacties, maar keuzes in mijn acties.
 
Ik heb beter en duidelijker inzicht in het proces dat ik afgelegd heb, waar ik sta en waar ik naar toe wil door het traject en de ZKM; hoe ik vanuit donker, machteloos, geen hoop en visie en geen verbinding de beweging heb kunnen maken naar meer zelfstandigheid en persoonlijk succes. En nu is er ruimte voor verbinding; eenheid en liefde.

Tess

Ontwikkelgesprek, Gooi het roer om!

"Wat ik nog met je wil delen is dat je spiegel me precies gegeven heeft wat ik nog nodig had; de bevestiging dat zelfacceptatie echt een thema is waar ik mee aan de slag moest. In de dagen na de coaching vielen veel stukjes op zijn plek. Er kwamen veel herinneringen van jonge leeftijd naar boven waardoor duidelijk werd hoe en waarom zelfacceptatie een probleem is geworden. Daarna kon ik mezelf vergeven en het loslaten. Het heeft tot nu toe best wat teweeg gebracht. Door zelfacceptatie heb ik de beslissing kunnen nemen om afscheid te nemen van een zeer destructieve gewoonte: roken. Op zondag 10 november heb ik mijn laatste sigaret gerookt en sindsdien ben ik zonder moeite rookvrij. Nogmaals onwijs bedankt! Ik hoop dat je nog heel veel andere mensen op weg kunt helpen. Het was de lange reistijd 100% waard."

Femke, 42 jaar

Modulair Traject

Ik ben blij dat ik dit traject ben aangegaan. Heb zeker meer zelfinzicht gekregen, en het begint te komen dat ik bepaalde patronen ga herkennen. Het vertalen naar de praktijk is nog een uitdaging, maar het feit dat ik me er nu vaker bewust van ben zorgt ervoor dat ik het proces anders kan sturen. Doordat ik niet overal meer tegen vecht en de momenten die ik als moeilijk of lastig ervaar wat beter accepteer, ontstaat er rust en een betere balans en blijft er wat meer energie over.
Ik ervaar Adrienne als een prettige en intuïtieve coach die mij de ruimte geeft om te ontdekken en te ervaren, hierdoor kan ik dicht bij mezelf komen en blijven en dat is heel belangrijk voor mij in dit proces.

Suzanne, 40 jaar,

Intern Begeleider/Kindercoach 

Gisteren ben ik naar een intervisie gesprek met Adrienne geweest. In een prachtig gebouw werd ik ontvangen door een warme en hartelijke vrouw. Mijn vraagstelling was wat diffuus, eigenlijk had ik het begeleidingsgesprek als een cadeautje gekregen en was ik er heel open ingegaan. Bijzonder dat er eigenlijk na korte tijd wat gebeurde. Het onderwerp ging over mijn werk (met kleine uitstapjes naar vertakkingen met dieper liggende vraagstukken). Samen gingen we op zoek naar de tegenstelling die schuurde. Het proces en inzicht dat daarop volgde bleek toepasbaar op zoveel meer dan alleen het specifieke werkgerelateerde onderwerp waar ik mee begon. Een diep gevoel werd zichtbaar en kon benoemd worden. Wat overvallen door de echte betekenis van hetgeen ik gezien heb, ging ik naar huis. Het cadeautje heb ik dus echt in ontvangst kunnen nemen. Ik neem het nu nog mee, om het in een later stadium verder te openen. 

Hanneke, 56 jaar 

Modulair Traject

"Allereerst heb ik grote waardering voor de wijze waarop de samenwerking tot stand is gekomen na een advies gesprek met het UWV. Zij hebben de basis gelegd om mijn wens: ‘een op niveau begeleiding ter herstel van emotionele balans’, in te vullen door een aantal opties te bieden waaruit ik een keuze kon maken.
Het re-integratie traject heb ik als buitengewoon persoonlijk, betrokken en van hoge kwaliteit ervaren. Zoals de wens omschreven, paste de begeleiding "als een handschoen" en voldeed aan alle voorwaarden die belangrijk waren om het traject succesvol te kunnen afsluiten.
 
De sleutel tot succes was het inzicht dat verkregen is door middel van de ZKM methode, waarbij gevoel en denken samen komen en je je bewust wordt van de relevantie van eerdere ervaringen uit het verleden. Door samen de levensloop door te nemen en belangrijke positieve en negatieve (gevoels-) ervaringen te benoemen, heeft Adrienne een rode draad kunnen benoemen die nuttig is om huidige patronen te herkennen en benoemen. Zonder oordeel (hetgeen uitzonderlijk was te ervaren en getuigde van grote beroepsmatige kennis), zijn ervaringen en gevoelens besproken en heeft Adrienne niet alleen het vertrouwen gewonnen, maar ook inzicht en begrip gedeeld. Hierdoor heeft zij het herstelproces bij mij daadwerkelijk opgestart. De veilige omgeving was nodig om tijdens het intensieve traject als basis van een helend proces te liggen. Een ervaring die je iedereen zou gunnen; na een zeer lange periode is weer een vorm van balans ontstaan."
Ervaringen

Mariëtte, 52 jaar

Zelfreflector Zingeving

Adrienne gaf een workshop over zingeving voor een HB-café in Breda. Ik was naar de bijeenkomst gekomen omdat ik op zoek was naar een manier om me te oriënteren op een andere baan die meer aansluit bij wat ik belangrijk vind in het leven. Zo’n 10 jaar geleden kon ik warm lopen voor natuur, milieu, rechtvaardigheid. Probleem waarmee ik worstel is dat het vlammetje van toen flink gedoofd is. Bedolven onder de vele negatieve berichten en nog wat andere oorzaken. Ik kwam met Adrienne in gesprek doordat ik een prijs won: ze verlootte een gratis gesprek. Ik koos voor de “ZelfReflector zingeving”. Twee weken nadat ik de ZelfReflector had ingevuld bespraken we de resultaten. Ik was verrast door de helderheid van de uitkomsten. Op papier kon ik zien hoe de uitwerking van de scores mijn knelpunten in werk en leven zichtbaar maakten. Adrienne wist op een prettige en open manier de uitkomsten te bespreken en mij te bewegen om over verschillende thema’s door te praten.
 
De ZelfReflector liet goed zien waar ik gevoelsmatig sta bij de verschillende onderwerpen. In het gesprek wees Adrienne punten aan waarop ik in beweging zou kunnen komen en op welke manier. Maar ook benadrukte ze dat het belangrijk is te kijken naar waar ik sterk in ben. Als ik dat opzoek dan gaat het met de dingen die niet goed gaan ook beter. Ik heb veel aan het gesprek gehad. Ik voelde me bevestigd in belangrijke aspecten van mijzelf die op de achtergrond gedreven waren.  Door deze weer naar boven te halen zie ik een route naar het ervaren van meer zingeving en meer vertrouwen in mijzelf. In het gesprek groeide mijn vertrouwen in haar doordat ik merkte dat ze veel kennis en inzicht heeft. Wat ik ook erg leuk aan haar vind is dat ze veel artikelen en andere informatie aanreikt om me verder te verdiepen.       

Jessica, 42 jaar

Perfecte Perfectionist!

Ik was blij verrast door de diepgang van het gesprek. En mag mijn pleasegedrag positief zien, namelijk als ik het ombuig is het een mooie 'afstem' kwaliteit. 

Patty, 39 jaar

Redactie medewerker

De Zelfverbinder vitaliteit heb ik ervaren als een hele gerichte, korte maar krachtige methode om mijn knelpunten inzichtelijk te maken. Ik heb het ervaren als de start van een proces en neem nog steeds bewust kleine stapjes vooruit, naarmate ik meer ruimte ervaar om mezelf te zijn. Ik heb meer energie om de dingen te doen die ik wil. Op het werk neem ik initiatief om vaker met collega`s pauze te nemen. Dit in plaats van ‘ieder voor zich’ zoals gebruikelijk was, of - zoals ik meestal deed – helemaal geen pauze nemen. Als ik daar behoefte aan heb ga ik in mijn eentje een wandeling maken. Ook maak ik vaker een praatje tussendoor. Hierdoor ervaar ik de sfeer als gezelliger en meer ontspannen.
 
Wat ik heb geleerd is dat het belangrijk is om tijd te maken voor leuke dingen.  Wanneer ik merk dat ik hiervoor energie tekortkom dan neem ik dit voortaan serieus. Hetzelfde geldt voor het zoeken van meer aansluiting met mensen op de werkplek. Verder heb ik ervaren dat pauze nemen belangrijk is, juist wanneer het druk is. Bewegen helpt om spanning in mijn lichaam te verlagen dus dat is iets wat ik altijd kan gebruiken.

Zoals jij al eens zei; het blijkt dat ik eigenlijk alles al in huis heb. Waar ik steeds moeite mee had is balans houden. Ik denk dat dit met mijn nieuwe handvatten beter gaat lukken. Ik heb de gesprekken met jou als zeer prettig ervaren en het heeft me het zetje gegeven dat ik nodig had.

Chantal

Perfecte Perfectionist!

Het is wonderlijk hoe snel ik met Adrienne tot een kern van mezelf gekomen ben en een strategie gevonden heb om juist met deze kern mijn voordeel te doen. De ZelfKennisMethode werkt hierbij als een leidraad om woorden te vinden bij je gevoelens. Dankjewel Adrienne voor je geduld en zachte begeleiding!

Hans Vermeer 

TOM-coördinator, docent wiskunde

Adrienne heeft waardevolle aanvullingen gegeven op de groepscoaching zoals deze aangeboden wordt op het Theresialyceum binnen het Traject Op Maat aan hoogbegaafde leerlingen. Dit betrof onder andere nadruk op positieve kenmerken van de leerling, het opvoeren van interactie en het benadrukken van de rol van gevoel/emoties bij het fenomeen onderpresteren. De kennismaking met Adrienne leverde een interessante discussie op over coaching binnen en buiten school, waarbij prestatiegericht coachen en een holistische aanpak met aandacht voor het gevoelsleven met elkaar werden vergeleken. Hieruit vloeit ook de waarde voort die een zelfstandig coach kan bieden daar waar de school die niet kan bieden. De gedegen theoretische achtergrond van Adrienne maakt haar tot een goede gesprekspartner. Naast het onderzoek 'Zelfkennis de sleutel naar motivatie?' heeft Adrienne een collega vervangen in de rol van TOM zorgconsulent. Ook als werknemer heeft zij haar positieve bijdrage laten blijken.
We zijn haar erkentelijk voor al haar rollen, die van onderzoeker en van teamlid.

Christel

Gooi het roer om!

"Tijdens de sessie heb ik aandacht en erkenning ontvangen voor mijn persoonlijke ervaringen. Het gesprek heeft mij meer helderheid gegeven in de oorzaken van emotionele triggers en de gevolgen daarvan in het dagelijkse leven. De praktische oefening in de ruimte gaf mij meer bewustzijn op het thema ik en de ander."

Ellen, 44 jaar

Gooi het roer om!

"Fijn dat je zo goed kunt luisteren en aan staat! Dat vond ik prettig en daar had ik behoefte aan. Met je frisse blik was het een goede verkenning, waar ik weer verder mee kan. ”
bottom of page