top of page

Re-integratie & Werk-fit

Onder de vlag van Essenceiam bied ik een totaalpakket aan re-integratiediensten; Werk-fit, Naar Werk en Modulaire re-integratiediensten. Voor zowel UWV Werkbedrijf als Sociaal Medische Zaken. Specialistische deskundigheid van onze coaches ligt op het gebied van GGZ-problematiek, autisme, burn-out, conflicten, depressie, faalangst, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, motivatie, perfectionisme, talentontwikkeling, verliesverwerking, verslavingsproblematiek en zingevingsvragen.

loopbaanperspectief

Perspectief op Werk

Iedereen die wil re-integreren verdient maatwerk. Niet langer of diepgaander dan nodig is, met impact en een duurzaam resultaat. Onderzoek wat je inspireert en belemmert op een manier die leidt tot een ander perspectief, betere keuzes en effectiever gedrag. Jouw eigenheid staat daarbij altijd centraal. (UWV flyer)

Modulaire dienst UWV

Participatie Interventie

Deze Modulaire dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is. Door levensveranderende ervaringen (verlies van een baan, langdurige uitkeringsafhankelijkheid, echtscheiding, sterfgeval, ernstige ziekte of trauma) kun je de grip op het leven kwijt raken. We richten ons in dit traject op verwerking, herstel en beweging.

Maatschappelijke Deelname

Maatschappelijke Deelname

‘Bevorderen maatschappelijke deelname’ is ook een Modulaire dienst wanneer ‘Werk-fit maken’ (nog) niet passend is. Als je door arbeidsongeschiktheid al langer uit het arbeidsproces bent, is het netwerk vaak erg klein en beperkt geworden. Ben je gemotiveerd, maar weet je niet goed wat je aan zou kunnen en is de stap naar een betaalde baan nog veel te groot. Dan kan meer zicht op jouw situatie, herstel en verwerking, met daarnaast begeleiding richting vrijwilligerswerk of een stimulerende dagbesteding een goede start zijn.

Begeleiding bij scholing

Begeleiding bij Scholing

Deze Modulaire dienst is voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

Je wordt gecoacht om de scholing te (blijven) volgen en succesvol af te ronden. Het aanleren van planmatig studeren en het aanbrengen, behouden of vergroten van focus is hier een onderdeel van. Daarnaast bewaken we grenzen en pakken faalangst en perfectionisme aan zodat de opleiding haalbaar blijft.

Werkfit UWV

Werk-fit maken

‘Werk-fit maken’ is erop gericht om je weer geschikt te maken om het werk te hervatten. Een re-integratietraject is altijd maatwerk. Dit betekent dat je de begeleiding en coaching krijgt die jij nodig hebt. De onderdelen waaruit een traject ‘Werk-fit maken’ kan bestaan zijn:

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit; hierbij ligt de focus op het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid. Wanneer je belemmeringen ondervindt gaan we samen op zoek naar hoe je hiermee kunt omgaan zodat deze je niet langer tegenhouden in je terugkeer op de arbeidsmarkt. Vanuit vergoten van energie en daarmee motivatie en welbevinden met de CSR-methode gaan we aan de slag met een zelfonderzoek met behulp van de evidence-based Zelfkennismethode (ZKM). Het vergroten van het zelfvertrouwen en de psychische weerbaarheid: het aangeven van de eigen grenzen; stresshantering; verwerking; empowermenttraining en gerichte coaching om veerkracht te vergroten. Het motieven-onderzoek vergoot het zelfinzicht en geeft richting aan het zoekprofiel.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen; bij het in kaart brengen van je arbeidsmarktpositie krijg je een realistische kijk op jouw capaciteiten en kwaliteiten. Deze zetten we af tegen functies en beroepen waar vacatures in zijn. We kunnen ook kijken of zelfstandig ondernemerschap bij je past. Met behulp van de ZelfKennisMethode, de Zelfverbinder Werk-fit en/of (narratieve) loopbaanbegeleiding zoeken we waar voor jou de beste kansen liggen en in welke richting je toekomstige werk ligt, passend bij jouw mogelijkheden, opleiding, interesses en werkervaring. Een oriëntatie op sectoren, bedrijven en conclusies worden in een zoekprofiel verwerkt.

Versterken van de werknemersvaardigheden; dit zal worden ingezet wanneer je als werkzoekende al wat langer uit het arbeidsproces bent. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een arbeidsritme en de vaardigheden die nodig zijn om een goed werknemer en collega te zijn. Training op maat van specifieke vaardigheden en jouw uitdagingen bij voorkeur in een context en setting onderzoeken en oefenen, zoals meer zicht krijgen op de triggers en valkuilen in de communicatie…

‘Naar Werk’ bestaat uit de begeleiding naar een nieuwe baan: solliciteren, netwerken en job-hunting. 

bottom of page