top of page

Werk en Bevlogenheid

Bijgewerkt op: 3 mrt.

Reeks #blogs over #werk en #zingeving

Werk is een belangrijke pijler in het leven

Werk is niet alleen een manier om geld te verdienen, maar ook een zeer belangrijke bron voor een gevoel van persoonlijke identiteit, het streven naar zelfbevestiging en zingeving. In een beroep dat goed bij je past, kun je jouw persoonlijke talenten en creativiteit kwijt. Je kunt je eigen identiteit dan optimaal vorm geven. Het is steeds weer zoeken naar evenwicht tussen de omstandigheden die het werk met zich meebrengt, en dat wat mensen zelf belangrijk vinden.


De voordelen van bevlogen werknemers

Bevlogen medewerkers hebben meer werkplezier, meer energie en zijn minder vaak ziek. Je bent bevlogen als je energie haalt uit het werk dat je doet. Dat krijg je van werk dat past bij jouw talenten en waarden, wanneer je betrokkenheid voelt bij de organisatie en de doelstellingen. Werknemers die hart hebben voor hun werk én het bedrijf. Er zijn diverse factoren die bevlogenheid bevorderen. Ruimte voor inspraak (autonomie), een goede sfeer (verbinding) en mogelijkheden tot groei (competentie). Als mensen zelf voelen dat ze invloed kunnen uitoefenen op hun werkomgeving zijn ze meer gemotiveerd en ervaren ze een hoger niveau van welzijn.


Drie kenmerken van bevlogenheid

Bevlogenheid heeft drie kenmerken. De eerste is vitaliteit. Je voelt je sterk en fit, bruist van energie, je laat veel inzet zien en je beschikt over mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. Bij de tweede, toewijding, gaat het om de betrokkenheid die je ervaart bij het werk. Je vind jouw werk nuttig, zinvol, inspirerend en uitdagend en je voelt je er trots en enthousiast door. Ten slotte kenmerken mensen die hoog scoren op bevlogenheid zich door absorptie, het derde kenmerk. Hiermee wordt bedoeld dat je op een plezierige manier helemaal opgaat in je werk en je jezelf er moeilijk van los kunt maken. Je bent in een flow!Energiebronnen stimuleren bevlogenheid

Energiebronnen in jouw organisatie kunnen die bevlogenheid stimuleren door een juiste balans te vinden met de zogenaamde 'taakeisen'. Zijn er voldoende energiebronnen beschikbaar om de druk of het vele werk aan te kunnen? Of zijn er teveel factoren die juist uitputten en die te weinig energie geven? Taakeisen die ons uitputten zijn bijvoorbeeld; conflicten op het werk, een te hoge werkdruk, onduidelijke rollen en taken, routine, weinig feedback, te weinig invloed en een gebrek aan inspraak. Wanneer er te veel factoren zijn die je uitputten en te weinig die energie geven, kan dat leiden tot een burn-out. Je voelt je uitgeput, verliest interesse in taken en presteert steeds slechter.


Voel jij je vitaal en bevlogen?

Voel je je energiek, krachtig, gemotiveerd? In welke mate is jouw leefstijl gezond? Heb je het gevoel dat je er toe doet en nuttig bent? Hoe flexibel en veerkrachtig ben je in je gedrag? Ben je in staat ieder gevoel te omhelzen, ook de negatieve gevoelens? Ervaar je de vrijheid en de kracht om te kiezen? Hoe is de balans tussen privé en werk? De balans tussen autonomie en verbinding? In welke mate neem je verantwoordelijkheid voor je eigen gedachten, gevoelens en gedrag? Vitaliteit heeft alles te maken met de verbinding met jezelf. Met je ‘innerlijke balans’, oftewel harmonie.


Burn-out of oververmoeid?

Een burn-out is een energieverstoring verbonden met de werkomgeving. Als je oververmoeid bent, dan is je batterij leeg, maar de zin van jouw werk staat niet ter discussie. Een burn-out wordt gekenmerkt door extreem lage energie. Door twijfel aan je eigen competentie en mogelijkheden. Je bent veel aan het piekeren en bent sterk in jezelf gekeerd, het is moeilijk om contact te maken. Een burn-out overkomt juist de gedreven, intrinsiek-gemotiveerde mens die de lat hoog legt. Je bent een harde werker en vindt het fijn om actief bezig te zijn, maar bij stress luister je niet naar de signalen van je lichaam. Je bent een echte perfectionist die het volume van de interne criticus te hoog heeft gedraaid. Volgens dat interne kritische stemmetje is het nooit goed genoeg. Je zegt overal 'ja' op en let daarbij niet op je eigen grenzen en behoeften. Je bent sterk op anderen gericht en doet er veel aan om jouw medemens een goed gevoel te geven, maar vergeet daarbij jezelf. Zorgverleners lopen door hun werk en talenten een verhoogd risico een burn-out te krijgen.


Over je grenzen gaan of een relationele burn-out?

Een burn-out ontstaat door het overschrijden van je eigen grenzen, maar ook door relationele conflicten. Die relationele burn-out komt altijd onverwachts, bij een verandering in de organisatie of een andere leidinggevende. Heel plots gebeurt het: er zijn problemen in de communicatie en allerlei onhandige reacties van beide kanten. Thuis ben je aan het piekeren en ben je vooral ook kwaad. Dit bespreekbaar maken helpt niet en maakt het alleen maar erger. Er ontstaan steeds sterkere oordelen, er is geen contact meer. Je bent alleen nog maar bezig met die andere persoon. Juist diegene waar je niets mee te maken wilt hebben, kun je niet meer loslaten. Er is continue strijd, in je hoofd of met de ander. Het is eigenlijk niet goed voor je om thuis te zitten. Het is dan goed om op een andere plek, in een andere omgeving weer zinvol bezig te zijn. Om 'Wie ben ik, wat kan ik en wat zijn mijn dromen?' weer centraal te zetten.


Het belang van context

Bij een conflict is het belangrijk dat je weer zicht krijgt op de onderlinge beïnvloeding en dat de dialoog weer mogelijk wordt, maar daar moet de ander ook voor open staan. De bedrijfscultuur en de bekwaamheid van de leidinggevenden en werknemers wordt dan nog belangrijker. Bevlogenheid geeft geen grotere kans op een burn-out, maar als je de leegte in je privéleven aan het compenseren bent via je werk, dan vergroot je wel de kans dat het ergens je batterij leeg gaat trekken. De maatschappij zorgt ook voor extra druk: mensen blijven veel langer dan goed voor ze is in een ongezonde situatie hangen, omdat ze het inkomen niet kunnen missen. 63% van de jongeren ervaart stress. Ze kunnen niet aan alle verwachtingen voldoen: het ervaren van ‘moeten’ is enorm. Des te belangrijker om je vrije tijd op je eigen manier in te vullen vanuit betrokkenheid. Ergens in opgaan, echt je eigen spoor volgen, je talenten gebruiken en op jouw unieke manier je batterij weer opladen. Dat is voor de één mindfulness, maar voor de ander juist een actieve hobby.


Laat de tips voor wat ze zijn en doe het op jouw manier!


 

Praktische handvatten en preventieve tips vind je in het boek dat ik ook als bron heb gebruikt voor dit artikel: Stop burn-out van Luc Dewulf.De ZelfKennisMethode (ZKM) als vitaliteitsmeter en -motor!

De ZelfKennisMethode (ZKM) en de daarvan afgeleide compacte Zelfverbinders® werken als vitaliteitsmeter en -motor! Onderzoekend, inzichtgevend en stimulerend! Een Zelfonderzoek geeft zicht op de persoonlijke energiebalans en energiebronnen, zoals optimisme, eigenwaarde en geloof in eigen kunnen, en in de psychologische basisbehoeften, autonomie, competentie (het Z-motief) en verbinding (het A-motief). Door de ZKM wordt de eigen invloed weer zichtbaar. De onderlinge beïnvloeding, de eigen talenten, kwaliteiten en valkuilen en daarmee ook jouw persoonlijke uitdaging. Jouw eigen behoeften krijgen weer ruimte en zo ontstaat er ook weer ruimte voor de ander.


Diverse studies laten zien dat individuele programma’s effectiever zijn in het vergroten van de bevlogenheid dan het ingrijpen op organisatieniveau. De ZKM stimuleert zelfkennis en motivatie en versterkt de draagkracht - het aanboren of uitbreiden van nieuwe energiebronnen en verlichting van de draaglast - door het bijstellen van bepaalde eisen en verwachtingen. Het zelfonderzoek vergroot zo de bevlogenheid op individueel niveau en geeft de energieke en betrokken werknemer weer de benodigde ruimte om richting te geven aan de professionele identiteitsontwikkeling.


Wil je op een laagdrempelige, snelle én perspectief-biedende wijze stilstaan bij een voor jou relevant thema op het gebied van werk of vitaliteit? Dan is De Zelfverbinders® iets voor jou. De Zelfverbinders® is een nieuwe manier om op een snelle, korte en grondige manier te onderzoeken, voelen en ervaren, en om in beweging te komen. Het stelt jou in staat vanuit verschillende perspectieven systematisch stil te staan bij jouw thema. Dit stilstaan stimuleert zelfinzicht en zelfverbinding en leidt zo tot een betere kijk op de mogelijkheden tot verandering.


Meer weten over de ZKM voor coaching bij een burn-out of om jouw competenties als leidinggevenden te vergroten, en binnen een team preventief aan de slag te gaan?

Lees verder... Of ligt jouw vraag meer bij de zingeving? Lees dan hier verder...
Online programma's

Download de 'Spaces' app van Wix en meld je aan bij “Talenteer Jezelf”. Zo blijf je op de hoogte en heb je makkelijk toegang tot de online programma's. Je kunt de online challenges ook op de website vinden.

72 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page