Werk en bevlogenheid


Werk is een belangrijke pijler in het leven

‘Werk’ is niet alleen een manier om geld te verdienen, maar ook een zeer belangrijke bron voor een gevoel van persoonlijke identiteit, het streven naar zelfbevestiging en zingeving. In een beroep dat goed bij je past, kun je je persoonlijke talenten en creativiteit kwijt. Je kunt je eigen identiteit dan optimaal vorm geven. Het is steeds weer zoeken naar evenwicht tussen de omstandigheden die het werk met zich mee brengt en dat wat mensen zelf belangrijk vinden.


De voordelen van bevlogen werknemers

Bevlogen medewerkers hebben meer werkplezier, meer energie en zijn minder vaak ziek. Je bent bevlogen als je energie haalt uit het werk dat je doen. Dat krijg je van werk dat past bij jouw talenten en waarden, wanneer je betrokkenheid voelt bij de organisatie en de doelstellingen. Werknemers die hart hebben voor hun werk én het bedrijf. Er zijn diverse factoren die bevlogenheid bevorderen. Ruimte voor inspraak (autonomie), een goede sfeer (verbinding) en mogelijkheden voor groei (competentie). Als mensen zelf voelen dat ze invloed kunnen uitoefenen op hun werkomgeving zijn ze meer gemotiveerd en ervaren ze een hoger niveau van welzijn.


Drie kenmerken van bevlogenheid

Bevlogenheid heeft drie kenmerken. De eerste is vitaliteit. Je voelt je sterk en fit, bruist van energie, je laat veel inzet zien en je beschikt over mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. Bij de tweede; toewijding, gaat het om de betrokkenheid die je ervaart bij het werk. Je vind jouw werk nuttig, zinvol, inspirerend en uitdagend en je bent er trots en enthousiast over. Tenslotte kenmerken mensen die hoog scoren op bevlogenheid zich door absorptie, het derde kenmerk. Hiermee wordt bedoeld dat je op een plezierige manier, helemaal opgaan in je werk en er moeilijk van los kunt maken. Je bent in flow!Energiebronnen stimuleren bevlogenheid

‘Energiebronnen’ in jouw organisatie kunnen die bevlogenheid stimuleren door een juiste balans te vinden met de zogenaamde taakeisen. Zijn er voldoende energiebronnen beschikbaar om de druk of het vele werk aan te kunnen. Of zijn er teveel factoren die juist uitputten en die te weinig energie geven? Taakeisen die ons uitputten zijn bijvoorbeeld: conflicten op het werk, te hoge werkdruk, onduidelijke rol en taken, routine, weinig feedback, te weinig invloed en gebrek aan inspraak. Wanneer er teveel factoren zijn die je uitputten en te weinig die energie geven kan dat leiden tot een burn-out. Je voelt je uitgeput, verliest interesse in taken en presteert steeds slechter.


Voel jij je vitaal en bevlogen?

Voel je, je energiek, krachtig, gemotiveerd? In welke mate is jouw leefstijl gezond? Heb je het gevoel dat je er toe doet en nuttig bent? Hoe flexibel en veerkrachtig ben je in je gedrag? Ben je in staat ieder gevoel te omhelzen, ook de negatieve gevoelens? Ervaar je de vrijheid en de kracht om te kiezen? Hoe is de balans tussen privé en werk? De balans tussen autonomie en verbinding? In welke mate neem je verantwoordelijkheid voor je eigen gedachten, gevoelens en gedrag? Vitaliteit heeft alles te maken heeft met de verbinding met jezelf! Met ‘innerlijke balans’ oftewel harmonie!


Burn-out of oververmoeid?

Een burn-out is een energieverstoring verbonden met de werkomgeving, als je oververmoeid bent, dan is je batterij leeg, maar de zin van jouw werk staat niet ter discussie. Een burn-out wordt gekenmerkt door extreem lage energie. Door twijfel aan je eigen competentie en mogelijkheden. Je bent veel aan het piekeren en bent sterk in jezelf gekeerd, het is moeilijk om contact te maken. Een burn-out overkomt juist de gedreven, intrinsiek gemotiveerde mens die de lat hoog legt. Je bent een harde werker en vindt het fijn om actief bezig te zijn, maar bij stress luister je niet naar de signalen van je lichaam. Je bent een echte perfectionist die het volume van de interne criticus te hoog heeft gedraaid. Volgens dat interne kritische stemmetje is het nooit goed genoeg. Je zegt overal ja op en let daarbij niet op je eigen grenzen en behoeften. Je bent sterk op anderen gericht en doet er veel aan om jouw medemens een goed gevoel te geven, maar vergeet daarbij jezelf. Zorgverleners lopen door hun werk en talenten een verhoogd risico een burn-out te krijgen.


Over je grenzen gaan of een relationele burn-out?

Een burn-out ontstaat door het over je eigen grenzen gaan, maar ook door relationele conflicten. Die relationele burn-out komt altijd onverwachts, bij een verandering in de organisatie of een andere leidinggevende. Heel plots gebeurd het, er zijn problemen in de communicatie en allerlei onhandige reacties van beide kanten. Thuis ben je aan het piekeren en ben je vooral ook kwaad: dit bespreekbaar maken helpt niet en maakt het alleen maar erger. Er ontstaan steeds sterkere oordelen, er is geen contact meer. Je bent alleen nog maar bezig met die andere persoon, juist diegene waar je niets mee te maken wilt hebben, kun je niet meer loslaten. Er is continue strijd, in je hoofd of met de ander. Het is eigenlijk niet goed voor je om thuis te zitten. Het is dan goed om op een andere plek, in een andere omgeving weer zinvol bezig te zijn: wie ben ik, wat kan ik en wat zijn mijn dromen weer centraal te zetten.


Het belang van context

Bij een conflict is het belangrijk dat je weer zicht krijgt op de onderlinge beïnvloeding en de dialoog weer mogelijk wordt, maar daar moet de ander ook voor open staan. De bedrijfscultuur en de bekwaamheid van de leidinggevenden en werknemers wordt dan belangrijk. Bevlogenheid geeft geen grotere kans op een burn-out, maar als je de leegte in je privéleven aan het compenseren bent via je werk, dan vergoot je wel de kans dat het ergens je batterij leeg gaat trekken. De maatschappij zorgt ook voor extra druk, mensen blijven veel langer dan goed voor ze is in een ongezonde situatie hangen, omdat ze het inkomen niet kunnen missen. 63% van de jongeren ervaart stress. Ze kunnen niet aan alle verwachtingen voldoen: het ervaren van ‘moeten’ is enorm. Des te belangrijker om je vrije tijd op je eigen manier in te vullen, vanuit ‘betrokkenheid’, ergens in opgaan, echt je eigen spoor volgen, je talenten gebruiken en op jouw unieke manier je batterij weer op te laden. Dat is voor de één mindfulness, maar voor de ander is dat juist een actieve hobby. Laat de tips voor wat ze zijn en doe het op jouw manier!


De ZelfKennisMethode (ZKM) als vitaliteitsmeter en -motor!

De ZelfKennisMethode (ZKM) en de daarvan afgeleide compacte Zelfverbinders® werken als vitaliteitsmeter en -motor! Onderzoekend, inzicht gevend en stimulerend! Een ‘Zelfonderzoek’ geeft zicht op de persoonlijke energiebalans en energiebronnen zoals: optimisme, eigenwaarde en geloof in eigen kunnen en in de psychologische basisbehoeften, autonomie, competentie (het Z-motief) en verbinding (het A-motief). Door de ZKM wordt de eigen invloed weer zichtbaar, de onderlinge beïnvloeding, de eigen talenten, kwaliteiten en valkuilen en daarmee ook jouw persoonlijke uitdaging. Jouw eigen behoeften krijgen weer ruimte en zo ontstaat er ook weer ruimte voor de ander.


Diverse studies laten zien dat individuele programma’s effectiever zijn in het vergroten van de bevlogenheid, dan ingrijpen op organisatieniveau. De ZKM stimuleert zelfkennis, motivatie en versterkt de draagkracht, het aanboren of uitbreiden van nieuwe energiebronnen en verlichting van de draaglast door het bijstellen van bepaalde eisen en verwachtingen. Het zelfonderzoek vergroot zo de bevlogenheid op individueel niveau en geeft de energieke en betrokken werknemer weer de benodigde ruimte om richting te geven aan de professionele identiteitsontwikkeling.


Wil je op een laagdrempelige, snelle én perspectief gevende wijze stilstaan bij een voor jou op dit moment relevant thema op het gebied van werk of vitaliteit? Dan is de Zelfverbinders® iets voor jou. De Zelfverbinders® is een nieuwe manier om op een snelle, korte en grondige manier te onderzoeken, te voelen en ervaren en om in beweging te komen. Het stelt jou in staat vanuit verschillende perspectieven systematisch stil te staan bij het voor thema. Dit stil staan stimuleert zelfinzicht en zelfverbinding en leidt zo tot een betere kijk op mogelijkheden tot verandering.


Meer weten over de ZKM voor coaching bij een burn-out of om jouw competenties als leidinggevenden te vergroten en binnen een team preventief aan de slag te gaan?

Lees verder... Of ligt jouw vraag meer bij de zingeving lees dan hier verder...


Meer lezen over Hoogbegaafdheid en werk? Begin hier!


Praktische handvatten en preventieve tips vind je in het boek dat ik ook als bron heb gebruikt voor dit artikel: Stop burn-out van Luc Dewulf