top of page

Empowerment, In the flow you'll grow!


De laatste jaren heeft de mindset theorie een enorme vlucht genomen. Het idee van statische en organische groei en de comfortzone is echter niet nieuw. Begin jaren 80 ontwikkelde David Gershon en Gail Straub het Empowerment model.

Van probleem naar visie

Wat je aandacht geeft groeit! Je kunt je vastbijten in wat er mis gaat en je problemen onder de loep nemen, maar dat zal vaak geen echte beweging brengen. Aandacht geven aan waar je nu staat, wat je wil, wat je passie is, waar je energie van krijgt en waar je behoeften en verlangens liggen en van daaruit een richting bepalen levert meer op.

Van statische naar organische groei

Wanneer je vaste doelen formuleert, dan bestaat het risico dat je op het moment dat je dat doel bereikt, denkt 'is dit het nu?' Wat teleurgesteld ben je op de plaats van bestemming aangekomen. Het kan ook zijn dat er onderweg van alles fout loopt. Wanneer je alleen maar erg gericht bent op het einddoel dan zal het hele proces je frustreren. Je bent niet eens meer blij met het resultaat. Je voelt alleen maar boosheid.


Waar wil ik heen en wat wil ik bereiken is geen statisch geheel. Het verandert steeds, groeien houdt niet op, het is een leven lang leren. Behoeften veranderen, situaties veranderen. Wat kan ik doen om verder te komen?

Bewustzijn naar gedragsverandering

Het vraagt zelfkennis en bewustzijn. Maar meer inzicht brengt misschien wel rust, ruimte en zelfs acceptatie, maar het brengt je niet automatisch in beweging! Of de benodigde verandering om wat je graag wil ook echt te bereiken.

De grens verleggen

Welke stap durf je en kun je zetten richting je visie? Ja, hier stap je uit je comfortzone. Niet hard over de rand donderen, maar laat je meenemen door de golf, passie en energie van je nieuwe visie!

In the flow you will grow!


Waaraan herken je flow?


 • Het zijn momenten van hoog presteren zonder inspanning te voelen

 • De tijd vliegt! Je bent je niet bewust van je omgeving

 • Je  voelt een hoge mate van uitdaging en hebt een duidelijk doel

 • Het is een situatie die vraagt om het optimaal benutten van je talenten

 • Het gaat vaak over situaties waarin je laat zien dat je het nét aankunt

 • Jouw vaardigheden en de uitdagingen zijn in evenwicht

 • Je bent dan bezig met iets dat echt betekenis voor je heeft


Kun je zo’n situatie bij jezelf beschrijven?

 

Flow is het gevoel dat je krijgt als je vol aandacht met iets bezig bent waar je volledig in opgaat en waar je van geniet. Je komt alleen in flow als je iets doet wat voor jou authentiek is en het past bij je persoonlijke waarden en kwaliteiten. Mensen die in hun dagelijks leven regelmatig in flow zijn, voelen zich gelukkiger dan anderen die deze ervaring zelden of nooit hebben. Het begrip ‘flow’ hebben we te danken aan Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, een professor van Hongaarse afkomst met een diepe interesse in positieve psychologie. Csikszentmihalyi is vooral bekend geworden met zijn onderzoekswerk naar geluk en creativiteit. Mihaly vroeg zich af, "Wat maakt een leven waard om geleefd te worden?" Hij merkte op dat geld ons niet gelukkig kan maken en observeerde diegene die plezier en blijvende bevrediging vinden in activiteiten die een staat van "flow" teweegbrengen. 

 

Intrinsieke motivatie, authenticiteit en flow!

Hoe authentieker we zijn. Hoe meer we onszelf kennen en bij onszelf blijven, vanuit onze waarden en drijfveren leven, hoe meer onze bezigheden zich verschuiven naar activiteiten die echt betekenis hebben, die we echt belangrijk en interessant vinden om te doen. Niet alleen krijgen we een groter gevoel van zingeving, maar we ervaren zo ook meer flow in ons leven. Csikszentmihalyi noemt authentieke mensen ‘Autotelische persoonlijkheden’, dat wil zeggen dat ze nieuwsgierig zijn, openstaan voor dingen en intrinsiek gemotiveerd zijn. Authentieke mensen volgen hun passie. Daardoor zitten ze ook meer op één lijn met hun natuurlijke kwaliteiten en talenten.


Hoe authentiek ben jij?

Als we authentieker worden heeft dat overal effect op! Je hebt niet meer zo'n sterke behoefte om jezelf te beschermen en staat meer open voor nieuwe ervaringen. Je krijgt daardoor een realistischer beeld van jezelf en de wereld om je heen. Dat zorgt weer voor meer veerkracht en oplossend vermogen. Hoe beter je in staat bent problemen op te lossen, hoe beter je ook weer om kunt gaan met veranderende omstandigheden. Waardoor het ook weer makkelijker wordt om jezelf te accepteren zoals je bent en je wordt steeds meer jezelf. Je richting, je rode draad in het leven wordt steeds duidelijker. Dat stimuleert de creativiteit en je inzet voor activiteiten die uitdrukking geven aan wie je bent. Je maakt gebruik van je kwaliteiten, je ervaart zingeving en hebt een doel.

  

Kortom... jouw Talent komt in Flow!


Stel jezelf eens de volgende vragen:

 • Wat geeft mij het meeste flow?

 • Welke waarden zijn voor mij belangrijk?

 • Hoe kan ik meer tot bloei komen?

 • Wat drijft mij en wat inspireert me?

 • Hoe ontdek ik mijn levensthema?

 • Wat is mijn roeping of missie?

 • Waarin kom ik het best tot mijn recht?

 • Hoe geef ik betekenis aan mijn leven en aan dat van anderen?


Bouwstenen van flow, liggen op het affectief niveau: Welke waarden, wat wil ik? wat raakt me, inspireert me, waarnaar verlang ik? Maar worden ook beïnvloed op cognitief niveau: Wat zijn mijn kwaliteiten en talenten, wat doe ik graag? Wat kan ik? Steeds in wisselwerking met het sociaal niveau, waardering, feedback, ruimte voor eigenheid…

In de gratis e-cursus De kunst van Zelfreflectie krijg je een handreiking om jezelf beter te leren kennen en je meer bewust te worden van je gevoelens. De aandacht richten op jouw binnenwereld en zo meer rust en balans in jezelf ervaren.


Of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en krijg uitleg over een ZKM Zelfonderzoek. En ga samen met mij nieuwsgierig op zoek naar jouw rode draad! 

Online programma's

Download de 'Spaces' app van Wix en meld je aan bij “Talenteer Jezelf”. Zo blijf je op de hoogte en heb je makkelijk toegang tot de online programma's. Je kunt de online challenges ook op de website vinden.

14 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page