De kosten

Het kennismakingsgesprek voor de ZKM is gratis !

Inbegrepen in de prijs van het Zelfonderzoek is de tijdbesteding voor het opstellen van de coaching overeenkomst, het voorbereiden van het Zelfonderzoek en de rapportage en één vervolgafspraak. Mochten de kosten het enige zijn wat je weerhoudt om contact op te nemen, dan hoor ik toch graag van je. We kunnen dan kijken of er mogelijkheden zijn om elkaar tegemoet te komen. 

 

Vergoedingen

 • Werkfit traject via het UWV Lees hier meer of in de folder

 • Trainings- en opleidingsbudget werkgever *
  De meeste werkgevers hebben budget beschikbaar voor de opleiding en ontwikkeling van het personeel. Als werknemer kun je hier aanspraak op maken voor coaching, training of opleiding. Vraag je werkgever of hij/zij wil investeren in je groei en employability.

 • Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 • Belastingaftrek ondernemers en ZZP'ers
  Voor ondernemers en ZZP'ers geldt dat coaching aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, vennootschapbelasting en omzetbelasting

ZelfKennisMethode

Met de ZelfKennis- of ZelfkonfrontatieMethode (ZKM) ga je op een ontdekkingsreis in je eigen leven. Het is een prachtige methode die de onderliggende, vaak verborgen gevoelens aandacht geeft. De onbewuste motieven die je handelen beïnvloeden en een belemmering voor je geworden zijn en je groei en geluk in de weg staan. Verstopte gevoelens die je een drive, motivatie, een doel en nieuwe richting kunnen geven. 

 

Het onderzoekende zorgt vaak voor verrassingen. Meteen oplossingsgericht aan de slag gaan heeft vaak als nadeel dat je hierbij weer je oude strategieën gaat inzetten. De methode heeft een duidelijke structuur. Dat is een fijne ervaring en in geen enkel opzicht een belemmering. Je bouwt iets op. De structuur en de computeranalyse zijn hulpmiddelen om verbanden te leggen.

Resultaat

Uitgangspunt is jouw unieke persoonlijke verhaal. Samen onderzoeken we de betekenis van dit verhaal. In korte tijd word je, je bewust van onderliggende innerlijke drijfveren; van kennis die deels verborgen was. Je zet nieuwe inzichten om in heldere en concrete stappen.

Kortdurend, duurzaam, effectief, inspirerend en motiverend. Inzetbaar bij o.a. persoonlijke ontwikkeling, motivatieproblemen, studiekeuze en loopbaanbegeleiding. Het onderzoek vindt plaats in een periode van zes tot acht weken.

 • Inzichtgevend

 • Focus op eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid

 • Meer grip op je leven

 • Kunnen relativeren

 • Energie-gevend

 • Duidelijke structuur

 • Kortdurend en breed inzetbaar

 • Zonder (onbewuste) concessies aan jezelf

De kwartjes vallen bij jou!

Aan het eind kun je zeggen, ik heb het echt zelf gedaan!

Meer richting

Meer energie

Meer zelfkennis

Meer zelfcompassie

Meer motivatie

Krachtiger en meer in balans

Verloop

De ZKM heeft een blijvend positief effect op het zelfbeeld!

Lees meer over : De resultaten, de hulpvragen, de gesprekken, de achtergrond en de kwaliteit 

In de digitale folder! 

Het verzamelen van ervaringen

In de eerste gesprekken verzamelen we ervaringen uit het verleden en het heden. In jouw levensverhaal zitten allerlei elementen die voor jou van belang zijn. Lees verder...

Meer weten de wetenschappelijke achtergrond en kwaliteit van deze methode?  De ZKM is een 'Evidence Based'-methodiek die wetenschappelijk ondersteund wordt door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ dat startte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit programma heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen. Lees verder... 

 

* Lees hier meer over de ZKM en hoogbegaafde jongeren of voor volwassenen: Gevoelens als motor (ZKM en TPD van Dabrowski)

zkm vereniging

Gedragsregels coaching

Adrienne Schimmel

is lid van de

ZKM vereniging

De coaching vindt plaats

met toepassing van:

De Ethische code

van het nip, nobco 

en de

ZKM Vereniging

zie: Ethische code

 

Het

 ZKM Vereniging

Kwaliteitssysteem

en

VvZB Privacyreglement

zie: www.vvzb.nl