De rechten van het begaafde kind


Het zou mooi zijn wanneer we etiketten compleet zouden kunnen laten vallen. Labels geven je tenslotte alleen maar het idee dat persoonlijkheid statisch is: ‘zo ben ik nu eenmaal’! Een etiket legt je vast in een bepaalde stereotypering. We hebben al gezien dat sommige labels, zoals onderpresteren psychische schade en een laag zelfbeeld kunnen opleveren. Dat het etiket hoogbegaafdheid verwachtingen aan hoge prestaties oproept. Een label biedt geen perspectief, geen mogelijkheid op verandering en vernieuwing.


De enige manier om dit te doorbreken is het accepteren en aanvaarden, het herkennen en erkennen van de uniciteit en authenticiteit van elk mens. Geen aanleiding meer hebben om de nadruk te leggen op de verschillen of noodzaak om onderscheid te maken. Anders zijn is volledig normaal en geaccepteerd en daarmee overbodig geworden. Van daaruit krijgen we weer zicht op wat ons allen verbind, dat we eigenlijk ook allemaal hetzelfde zijn.


In deze wereld waar we vanuit angst steeds meer de andere kant op gaan lijkt dat een ideaal dat niet echt bereikbaar is. Een tussenstap is dan misschien juist de ruimte voor het anders zijn! Laten wij onze kinderen/leerlingen accepteren in hun eigenheid! In deze tijd waarin we onze mond vol hebben van groei-mindset, ook écht ruimte bieden aan alle leerlingen om iets nieuws te leren. Laten we nu het zo hard nodig is het zelfvertrouwen stimuleren van degene die gevoelig zijn voor de problemen in de wereld en hierin iets willen betekenen...


Vrije vertaling van de “Gifted Children's Bill of Rights“


Je hebt het recht om anders te zijn

Je hebt het recht om jezelf steeds beter te leren kennen

Je hebt het recht om elke dag iets te leren

Je hebt het recht op uitdagende en interessante en creatieve lessen

Je hebt het recht om jezelf te zijn met al je passie en je intensiteit

Je hebt het recht om je goed te voelen over jouw prestaties en successen

Je hebt het recht om fouten te maken

Je hebt het recht om niet je best te doen, als je daar zin in hebt

Je hebt het recht op begeleiding en steun

Je hebt recht op contact met vrienden die je begrijpen

Je hebt het recht om met respect behandeld te worden

Je hebt het recht om jouw eigen keuzes te maken

Je hebt het recht op te komen voor jouw speciale (leer-)behoeften


Bij rechten horen ook verantwoordelijkheden, waaronder een actieve rol in je eigen plannen voor ontwikkeling en groei! Het herkennen en vervullen van jouw eigen specifieke (leer-)behoeften. Het vakgebied van narratief coachen draait om het contextueel naar betekenis zoeken. Uitgangspunt hierbij is dat een kwestie nooit op zichzelf staat, maar geactiveerd wordt door gebeurtenissen in de omgeving. Zelfsturend leren vraagt dan ook een zekere mate van vrijheid en mogelijkheden vanuit de omgeving. Men moet in staat zijn om leerdoelen en een eigen visie te ontwikkelen. Alleen dan kan men keuzes maken.


Coenraad van Houten (2003) stelt dat er sprake is van leren in vrijheid als:


Het leren verbonden kan worden met de eigen biografie;

Het leren dus geïndividualiseerd wordt, persoonlijk wordt gemaakt;

De vrij wil tot leren is gewekt, maar ook de verantwoordelijkheid voor het zelf vorm geven aan leren;

Het leren rekening houdt met de levensprocessen;

er op meerdere leergebieden tegelijkertijd wordt gewerkt.


Kortom; een label of etiket heeft als nadeel dat een kind zich er mee kan gaan vereenzelvigen. Het label wordt een self-fulfilling prophecy: Je denkt iets wat niet klopt, maar door jouw gedachten en gedrag wordt dat wat niet klopte realiteit. Een label is makkelijk te plakken, maar heel wat lastiger weer te verwijderen. Het wordt een onderdeel van de identiteit. Toch kan als de context verandert een label zomaar verdwenen zijn. Laten we dus voor een positieve, motiverende en stimulerende omgeving zorgen! Wat heeft dit unieke kind nodig om te kunnen leren in vrijheid?!


In mijn volgende blog ga ik in op het verschil tussen leren en presteren en de invloed op motivatie en zelfsturend leren.


Nu al meer lezen over motivatie kan