Motivatie is een proces


In de motivatieladder zie je factoren die een rol spelen om tot een prestatie te komen. Wanneer er maar beperkt naar oplossingen gezocht wordt, zal er geen positieve verandering plaatsvinden. Alle lagen zijn belangrijk om tot prestatie te komen. Weten wat je wil of wat voor jou belangrijk is, kan worden belemmerd door negatieve ervaringen, gebrek aan aansluiting of zelfkennis.


Het ontdekken van je eigen identiteit is erg belangrijk in de levensfase waarin je als middelbare scholier zit. Jongeren die hun hoogbegaafdheid pas laat ontdekken of ontkennen kunnen op dit punt vastlopen. Het is een belangrijk onderdeel van hun identiteit met de bijbehorende intensiteit, gevoeligheden en gedrevenheid. Persoonlijke tegenslagen zullen dat nog versterken.


Drijfveren staan ook voor innerlijke motivatie. Ondermijnende beloningen en ongewenste controle kunnen negatieve invloed hebben op de innerlijke motivatie. Het gevoel geen invloed te hebben op je eigen leven en afhankelijkheid of zelf geen verantwoordelijkheid accepteren en geen offers willen brengen voor de toekomst. Een externe locus of control en rechtvaardigheidsgevoel. Een negatief zelfbeeld, sociale druk, kritische instelling, perfectionisme, faalangst en fixed-mindset veroorzaken weer belemmerende overtuigingen. Dat stemmetje in je hoofd dat je duidelijk maakt dat je het toch niet kunt.


Bij de laag van het gedrag komen naast de werkhouding ook de studievaardigheden aan bod. Een belemmerende werking hebben: een verkeerde aanpak, gebrek aan discipline en doorzettingsvermogen, verstorende verslavingen, verminderde executieve vaardigheden, uitstelgedrag, problemen met samenwerken en zelfstandig werken.


Ben je dan tot de prestatie gekomen dan krijg je te maken met negatieve feedback, te hoge eisen/ te lage eisen, stress, piekeren en slechte cijfers. Hoe je hiermee om kunt gaan heeft ook sterk te maken met de lagen daaronder. Elke laag staat steeds in verbinding met de sociale omgeving. De verbinding met een leerkracht of het stemmetje in je hoofd waarvan je weet dat het de mening van je ouders verkondigt.


“Motivatie is als een vuur van binnenuit. Als iemand anders dat vuur onder jou probeert op te stoken,

dan is de kans groot dat het maar kort zal branden.”

- Stephen R. Covey –Meer lezen over onderwijs en motivatie: http://www.talenteerjezelf.com/onderwijs

en meld je aan voor mijn nieuwsbrief en je krijgt toegang tot 8 lessen over motivatie en leuke extra's


Bron: J. J. Louwe en J. F. Nauta (Red.) Zelfonderzoek met kinderen en jongeren. Een relationele methodiek Utrecht: Uitgeverij Agiel, 2006, Artikel “Ik wil het wel, maar ik doe het niet!” H. Kaegi, Q. Kruijt en J. de Leeuw


#competentie #Motivatie #mindset #verbinding #autonomie