Empowerment, In the flow you'll grow!


De laatste jaren heeft de mindset theorie een enorme vlucht genomen. Het idee van statische en organische groei en de comfortzone is echter niet nieuw. Begin jaren 80 ontwikkelde David Gershon en Gail Straub het Empowerment model.

Van probleem naar visie

Wat je aandacht geeft groeit! Je kunt je vastbijten in wat er mis gaat en je problemen onder de loep nemen, maar dat zal vaak geen echte beweging brengen. Aandacht geven aan waar je nu staat, wat je wil, wat je passie is, waar je energie van krijgt en waar je behoeften liggen en van daaruit een richting bepalen levert meer op.

Van statische naar organische groei

Wanneer je vaste doelen formuleert, dan zal je op het moment dat je dat doel bereikt, denken 'is dit het nu?' Wat teleurgesteld ben je op de plaats van bestemming aangekomen. Het kan ook zijn dat er onderweg van alles fout loopt. Wanneer je alleen maar erg gericht bent op het einddoel dan zal het hele proces je frustreren. Je bent niet eens meer blij met het resultaat. Je voelt alleen maar boosheid. Waar wil ik heen en wat wil ik bereiken is geen statisch geheel. Het verandert steeds, groeien houdt niet op, het is een leven lang leren. Behoeften veranderen, situaties veranderen. Wat kan ik doen om verder te komen?

Bewustzijn naar gedragsverandering

Het vraagt zelfkennis en bewustzijn. Maar het inzicht brengt misschien rust, ruimte en zelfs acceptatie, maar het brengt je niet automatisch in beweging of de benodigde verandering om wat je graag wil te bereiken.

De grens verleggen

Welke stap durf je en kun je zetten richting je visie? Ja, hier stap je uit je comfortzone. Niet hard over de rand donderen, maar laat je meenemen door de golf, passie en energie van je visie!

In the flow you will grow!


#flow #leren #mindset