Interviews

In een reeks gesprekken interview ik coaches die met de ZelfKennisMethode (ZKM) werken. We praten over de specifieke rol en kracht van het zelfonderzoek binnen o.a. het onderwijs, de re-integratie en de zorg. Met deze reeks interviews wil ik je een inkijkje geven in onze manier van werken. Je krijgt een beeld van de bijzondere methodiek die wij gebruiken, maar ook van de unieke invulling die elke coach eraan geeft. De kracht van de ZKM is niet altijd makkelijk te omschrijven omdat ieder traject anders is. Geen enkele persoon is hetzelfde en iedere coach zoekt, op eigen wijze, hoe ze de methodiek het beste bij een klant en diens vraag aan kunnen laten sluiten. Zelf heb ik me als kind vaak niet gezien en gehoord gevoeld, daardoor heb ik voelsprieten ontwikkeld voor authenticiteit. Voor mij voelde de ZKM als een warm bad omdat ieder individu zo serieus genomen wordt. Er is alle ruimte en aandacht  voor jou en voor jouw verhaal. Je voelt je echt gezien en gehoord! Lees verder...

Vitaal op Verhaal

Verhalen vertellen hoort bij een zinvol leven. De gebeurtenissen in je leven vertellen geeft duidelijkheid. Het helpt je begrijpen hoe jij geworden bent wie je bent. Maar we realiseren ons niet altijd dat wij ons eigen verhaal schrijven en dat we het ook anders kunnen verwoorden. Je leven is niet zomaar een lijst met gebeurtenissen. Je kunt je verhaal aanpassen, interpreteren en opnieuw vertellen, zelfs als de feiten je beperken. Lees verder in de flyer en de onderstaande interviews

Re-integratie

Bert Holman, Werkfit Scherpschutter, Directeur van Essenceiam en ZKM-coach vanuit een sterke basis in HR en wetenschap, heeft een missie: zoveel mogelijk mensen die baat kunnen hebben bij de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) faciliteren. “De ZKM in de oorspronkelijke vorm is lang niet voor iedereen geschikt of nodig”, vertelt Bert. “Al tijdens mijn ZKM-opleiding bedacht ik dat als we de methode aanvullen met kleinere varianten, het voor veel meer mensen interessant wordt. Zo ook voor mensen die weer aan het werk willen. Iedereen die wil re-integreren verdient wat mij betreft begeleiding op maat. Niet langer of diepgaander dan nodig is, en met voldoende impact en blijvend resultaat.”

Lees verder...

Hanny Ebbers heeft als coach en trainer ervaring met verschillende groepen mensen op zoek naar hun plek in de maatschappij. “Na mijn hbo opleiding Jeugdwelzijnswerk heb ik drop-outs uit het onderwijs begeleid. Als jobcoach was ik werkzaam binnen de GGZ. Nu werk ik als coach en trainer voor diverse opdrachtgevers. Ik heb zowel kennis van psychiatrische klachten als van wet- en regelgeving rondom arbeid.

Hanny Ebbers heeft als coach en trainer ervaring met verschillende groepen mensen op zoek naar hun plek in de maatschappij. “Na mijn hbo opleiding Jeugdwelzijnswerk heb ik drop-outs uit het onderwijs begeleid. Als jobcoach was ik werkzaam binnen de GGZ. Nu werk ik als coach en trainer voor diverse opdrachtgevers. Ik heb zowel kennis van psychiatrische klachten als van wet- en regelgeving rondom arbeid.

Lees verder...

Het spits wordt afgebeten door Mirjam Hermsen van de Horizonte Groep.  “Wij werken bij Horizonte zowel individueel als in teamverband (MT en schoolteam) op basis van de ZKM methode en de onderliggende waarderingstheorie”, vertelt Mirjam Hermsen. De grotere trajecten binnen het onderwijs starten met het Management Team (MT) zelf. De individuele leden gaan aan de slag met een zelfonderzoek. Daarna doorbreken we gezamenlijk met het hele MT patronen om vanuit een gemeenschappelijke visie en eenzelfde taal met de teams aan de slag te gaan. Dat doen we nu al ongeveer 10 jaar binnen het basisonderwijs, maar ook op het voortgezet onderwijs, een ROC en een hbo. Op deze manier kun je samen de stap maken van individueel naar collectief leren en van curatief naar preventief werken. Als werknemer heb je baat bij een werkgever die jouw ontwikkeling kan volgen en ondersteunen.” Verder lezen…

Ina ter Avest, cultuur- en godsdienstpsycholoog, docent, onderzoeker en ZKM consultant, heeft veel ervaring in het begeleiden en coachen van directieleden en teams van leerkrachten. Ina is actief als redactielid bij diverse boeken met thema’s als: ‘leidinggeven in het onderwijs’ en ‘wat doen we met de tijd die we krijgen in het onderwijs?’ Een boek dat net afgerond is, gaat over interreligieus leren en hoe creëer je daar ruimte voor. Godsdienst is een rode draad in het leven van Ina. “Niet per se strikt in kerkjes en hokjes, meer zoals in het Engelse woord faith, dat je ergens voor gaat, iets jou diep raakt”, legt Ina uit. Dat kan verbonden zijn met een traditie, maar vooral ook met  mensen. “Hoe mensen, die in min of meer dezelfde omstandigheden opgroeien, toch heel anders met hun geloof omgaan, dat fascineert mij.” Verder lezen…

Jaantje Thiadens vertelt in een interview hoe zij een droom waarmaakt met haar praktijk op wielen, de Coach Cabin. “Na de middelbare school was ik zoekende: wie ben ik, hoe zit de wereld in elkaar? Ik heb Geschiedenis gestudeerd om te begrijpen wat mensen in tijd en ruimte beweegt. Daarna ben ik als docent geschiedenis, remedial teacher, leerlingbegeleider en mentor in het voortgezet onderwijs gaan werken. Vooral de taken als mentor hadden de diepgang die ik zocht, maar ik had daar niet de tijd en ruimte voor die ik eigenlijk wilde en nodig had om het goed te doen. Als kind wilde ik graag zigeunerin worden. In die zigeunerin zie ik een vrouw die de tijd en ruimte heeft, een veilig plekje heeft in een steeds wisselende omgeving, mensen ontmoet, een tijdje blijft en als de tijd rijp is weer verder trekt, tot de harten spreekt, haar intuïtie gebruikt en onverstoorbaar haar gang gaat. Voortbordurend op wat ik in die zigeunerin waardeer, samen met wat ik belangrijk vind in mijn werk, kwam ik op het idee om een praktijk op wielen te starten.” Verder lezen…

Sophia Huizinga heeft jaren lesgegeven in het basisonderwijs en begeleidt nu jongeren en leraren in haar praktijk Sophia ZKM zelfonderzoek en coaching. Na een opleiding pedagogiek is Sophia de verkorte pabo gaan doen en is in het basisonderwijs gaan werken. “Mijn eerste school was één grote familie waar iedereen elkaar hielp. Er waren leraren in het team die vernieuwing wilden. Het ontwikkelingsgericht onderwijs stond toen in de kinderschoenen. Dat heeft mij altijd getrokken en aangesproken, op die manier ben je veel meer gericht op de intrinsieke motivatie van leerlingen. Ik had in die tijd steeds korte contracten en deed invalwerk op verschillende scholen en dat was op een bepaald moment genoeg. Ik ben toen onderwijskunde gaan studeren. Het gaat daarbij zowel om hele concrete dingen als om idealen. Ik ben naast de practicus toch ook de filosoof.” Verder lezen…

Marjolein Bender is een interne coach in het voortgezet onderwijs, marjoleinbender.nl: ‘diepgang en transformatie in coaching’. “Ik begon mijn loopbaan als docent in het voortgezet onderwijs (creatieve vakken en gezondheidskunde)”, vertelt Marjolein. “Ik raakte al snel steeds meer gefascineerd door hoe mijn collega’s dit werk vonden en ervoeren. Ik zag en hoorde veel en weet nog wel dat ik dacht: ik geloof niet dat ze het werk elke dag nou allemaal zo leuk vinden. In het begin was ik vooral hard aan het werk om mijn vak inhoudelijk op orde te krijgen. Echt de kneepjes van het vak leren, daar ben je de eerste paar jaar wel zoet mee. Met de leerlingen liep het altijd wel. Daarna ging ik steeds meer kijken hoe ik mijzelf voelde in de school. Hoe je je hoofd boven water houdt in een schoolorganisatie.” Verder lezen…

Desirée Pieters is psycholoog, ZKM-coach, Voice Dialogue facilitator en hoofdopleider van de ZKM opleiding Reflection & Action. Desirée is haar carrière begonnen als orthopedagoog. “Binnen het basisonderwijs werd ik ingeschakeld als er leerlingen waren die leerproblemen hadden om te diagnosticeren wat er aan de hand was en handelingsplannen op te stellen voor docenten. Daarnaast werkte ik in het lager beroepsonderwijs, wat nu het vmbo en vso is”, vertelt Desirée. “In de begeleiding van leerlingen met specifieke leerbehoeften kwam ik ook vaak gedrags- of emotionele problemen tegen. Ik zag een gedragsprobleem als een symptoom van iets dat verborgen ligt. Dat verborgene op emotioneel en motivationeel vlak van leerlingen vond ik interessanter dan de leerproblemen. Wanneer voelen leerlingen zich prettig in hun vel, zodat ze open kunnen staan voor de lesstof?” Verder lezen…

We praten met Marjolijn Zwolsman over haar ervaring in het onderwijs en haar plannen met de ZKM-opleiding die ze in het najaar van 2017 is gestart. Marjolijn wil de ZKM-methodiek in combinatie met creatieve coaching gaan aanbieden. Ze tekent en schildert vanaf haar 4e jaar. Na de kunstacademie werkte zij in het onderwijs als docent beeldende vorming en stagebegeleider bij de opleiding Maatschappelijke Zorg op het ROC van Twente. Als zelfstandig ondernemer werkt ze nu vanuit haar onderneming Atelier Lijn. “Hoe die combinatie creativiteit en ZKM er precies uit gaat zien weet ik nog niet. Wat je ontdekt voor jezelf tijdens het Zelfonderzoek, de doelen die je voor jezelf stelt, kun je natuurlijk heel goed verwerken in creatieve opdrachten. Zelfs in de beginfase van een Zelfonderzoek zou je al met beelden kunnen gaan werken. Het gebruik van metaforen nodigt daar zeker al toe uit.” Verder Lezen…

We praten met Mieke Wijdeveld over haar meer dan twintig jaar ervaring als ZKM-consultant en docent aan de ZKM-opleiding (Z&W) en haar droom voor het onderwijs. “Ik heb af en toe wat rare ‘carrièremoves’ gemaakt. Na mijn gymnasium - waar ik hard voor heb moeten werken - dacht ik, nu heb ik genoeg met dat koppie gedaan en wil ik lichamelijk wel eens wat actiever worden. Ik ben toen de ALO gaan doen, een opleiding tot Gymnastiekdocent. In het onderwijs gekomen dacht ik al snel, is dit nu eigenlijk wat ik wil? Ik vond het zo’n vluchtig contact met de leerlingen, na vijftig minuten kreeg ik de volgende klas en de volgende. Het mentorschap vond ik meteen een ontzettend leuke taak, daar heb ik af en toe nog wel een beetje heimwee naar. Prachtig om steeds dingen te bedenken om de onderlinge band in mijn klas te versterken. Ik had niet één klassenvertegenwoordiger maar twee. Een meisje en een jongen, zij waren mijn ogen en oren in de klas, daar had ik iedere week overleg mee. Een belangrijke functie, vertelde ik ze. Na een maand of twee kwamen er weer twee anderen zodat verschillende leerlingen aan de beurt kwamen. Ik heb nog steeds met enkele leerlingen uit die tijd contact.Lees verder

Het is een hele kunst om met Marja Steegenga van Mijander een interview te plannen. Ze heeft het druk met de lancering van de e-learning en het schrijven van een projectplan voor de Hersenstichting. Marja heeft samen met Ellis Merkelijn de Hersenbokaal van de Hersenstichting gewonnen met het project ‘Met MAF meer mens’. Haar reguliere MAFtraining brengt Mindfulness, ACT (Acceptance & Commitment Therapy) en Focussen samen in een training om stress te verminderen. De daarop gebaseerde e-learning is specifiek voor zowel mensen met hersenletsel als voor de mantelzorger. Resultaat: leren omgaan met de veranderingen als gevolg van hersenletsel en het leven opnieuw op de rails krijgen. “Deze e-learning wordt tijdens het Hersenletselcongres gelanceerd. Daarnaast zijn we gevraagd door de Hersenstichting om deel te nemen aan een vervolgsubsidie voor de implementatie, borging en effectmeting. Als het lukt zou dat geweldig zijn! Innoveren, pionieren en verbinden is wel een rode draad in mijn leven. Dat begon al lang geleden met zorgvernieuwende vormen van wonen voor mensen met een verstandelijk handicap.” Lees verder

Evert Schlebaum van Instituut Midden- en Kleinbedrijf Projecten zet de ZKM in voor startende en ervaren ondernemers. Daarnaast geeft Evert advies en trainingen vanuit de Dialoogfabriek, een training- en coaching-bedrijf gespecialiseerd in verbindende communicatietechnieken.

“Met mijn 35 jaar ervaring als trainer en coach train ik zeer diverse groepen mensen”, vertelt Evert over zijn werk. “Voor onder andere Ypsilon - een vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose - geef ik trainingen in verbindende gesprekstechnieken voor familieleden. En op 18 september organiseer ik de workshop: ‘In gesprek met mensen met verward gedrag’, voor medewerkers van woningbouwverenigingen, apothekersassistenten en mensen in vergelijkbare beroepen. Privé en zakelijk lopen vaak door elkaar heen. Ik kwam in mijn directe omgeving in aanraking met psychose. Zakelijk kwam ik ook steeds vaker met ondernemers in contact die niet meer goed konden functioneren door crisissituaties in de familie. Waarbij dan psychiatrische beelden naar voren kwamen. Als iemand in jouw omgeving dit soort processen doormaakt, als het bijvoorbeeld slecht gaat met  één van de kinderen, dan is dat een enorm rouwproces. Ik zette de ZKM in bij dit verlies.

Lees verder...

Onderwijs

GGZ

Joep Wijsbek heeft filosofie en psychologie gestudeerd en heeft zich daarbij onder meer sinds langere tijd verdiept in het gedachtegoed van Viktor Frankl. Hij heeft in Eindhoven een filosofische praktijk Medina. In de Bibliotheek Eindhoven is op 17 september, aan de vooravond van de 75-jarige bevrijding van Eindhoven een lezing(1) van Joep over Frankl: ‘Zingeving om te overleven’.

Viktor Emil Frankl was een Joodse psychiater die in de Tweede Wereldoorlog verschillende concentratiekampen overleefde. Hij keerde terug uit deze kampen met de kennis - dat de meest fundamentele behoefte van mensen is: ‘zingeving’, betekenis geven. Aan henzelf - aan anderen - aan wat hen overkomt. Zonder deze zingeving is er geen reden om te overleven. Frankl is in 1997 op 92-jarige leeftijd in zijn geboortestad Wenen overleden. Zijn gedachtegoed is echter in onze tijd nog steeds zeer relevant. Het biedt een inspirerend perspectief op hoe wij ons leven een zinvolle inhoud kunnen geven. Dat hoopt Joep Wijsbek in deze lezing over het voetlicht te brengen.

Lees verder...

Groep Witte bloemen

Jan F. Nauta is klinisch psycholoog en psychotherapeut. In de jaren 70 van de vorige eeuw maakte hij, orthopedagoog in opleiding, kennis met (het werk van) Hubert Hermans en zijn toenmalige vrouw Els Hermans-Jansen. Dit leidde tot de publicatie ‘Zelfonderzoek als leerlingbegeleiding’ (Samsom Uitgeverij 1987). Jan Nauta was als docent en supervisor betrokken bij de Opleiding Zelfconfrontatie-Methode en Waarderingstheorie. Na jarenlang als behandelaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt te hebben, is hij nu werkzaam als psychoanalytisch en narratief psychotherapeut in zijn eigen praktijk te Slochteren.

‘Om het subjectieve zelfverhaal voor het voetlicht te krijgen, is het noodzakelijk om de persoon in zijn zelfonderzoek zelf als betekenisgever centraal te stellen’, is een kenmerkende uitspraak van Hubert Hermans. “Hermans vroeg me om in een afstudeerscriptie de ZKM aan te passen voor gebruik met adolescenten. Twee publicaties zijn daarvan het gevolg geweest. Zelfonderzoek met kinderen en jongeren uit 2006 is de meest recente. In mijn praktijk werk ik vaak met de ZKM omdat het een fijne, duidelijke en gestructureerde manier is om met de ander steeds dieper in gesprek te komen. Zeker in de beginfase, structureert de ZKM de samenwerkingsrelatie tussen de cliënt en de therapeut.” 

Lees verder...