Boekenplank

Een overzicht van boeken over hoogbegaafdheid vind je hier op mijn yurls "Alles over hoogbegaafdheid". Op deze 'boekenplank' wil ik recensies plaatsen en je wijzen op nieuwe boeken. Nu ja, recensies...niet zo uitgebreid en op mijn eigen manier! Boeken waar ik vaak naar verwijs, die ik warm aanbeveel of die ik regelmatig gebruik als inspiratie voor workshops, zal ik kort aanstippen en verder toelichten met een directe verwijzing naar een blog. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Boeken

Meer dan intelligent

Als een kind hoog scoort op een intelligentie test wordt er automatisch aangenomen dat er wel goede prestaties zullen volgen. Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx pleiten in hun nieuwste boek, “Meer dan intelligent” om hoogbegaafdheid als opportuniteit te zien, een kans en een talent. Los van het feit dat hoogbegaafdheid meer is dan alleen maar intelligentie laten ze ons zien dat we veel kunnen leren van de sportwereld. In de sport wordt er gekeken naar groei. Aanleg en talent biedt de mogelijkheid om een mooie groeicurve neer te zetten. Er wordt de tijd genomen om de skills en vaardigheden te leren om vooruit te komen. Tegen een voetballer, die het leuk vindt om het spelletje te spelen, maar ook nog andere dingen in zijn leven belangrijk vindt en niet van plan is op internationaal niveau te gaan spelen zal niet gezegd worden dat hij onderpresteert. Ook al heeft hij talent om verder te komen. Iedereen zal begrijpen dat hij dit niet ambieert en deze keuze maakt. Niemand die zegt dat deze jongen lui is of een loser.

 

lees verder...

Boek

Stille kracht

Het boek “Stille Kracht” van Susan Cain is een aanrader. Het is geschreven voor jongeren en gaat in op de geheime voordelen van introvert zijn en geeft veel tips voor op school, vriendschappen, hobby's en thuis. Voor ouders en docenten is het ook de moeite waard en niet alleen door de tips aan het eind van het boek.

 

Lees verder...

Boek

Overexcitabilities 

Uit de verschillende theorieën over hoogbegaafdheid komt naar voren dat hoogbegaafden, hoogsensitieve, intens levende mensen zijn. Hoogbegaafdheid beperkt zich niet tot het hoofd. Het duidt op verhoogde gevoeligheid, intensiteit door een gevoeliger zenuwstelsel dat vooral op drie gebieden zeer sterk aanwezig is. De grote drie: extra ontvankelijkheid op het gebied van intelligentie, creativiteit en emotie: deze drie geven richting aan autonomie, de drive en de motivatie voor ontwikkeling.  

 

De persoonlijkheidstheorie van Dabrowski laat vijf overexicitabilities 

 

lees verder...

Boek

Dabrowski's Theory

Zowel de ZelfKennisMethode als de Theory of Positive Desintegration (TPD) gaan uit van een persoonsontwikkeling waarbinnen intensiteit en complexiteit van beleving en betekenisgeving op een positieve en constructieve manier worden neergezet. Begaafdheid van binnenuit en ervarings- en ontwikkelingsgericht bekeken. Het persoonlijke verhaal met oog voor de unieke verschillen. Een persoonlijke zoektocht naar zingeving die kenmerkend is voor veel hoogbegaafden.

 

Dr.Kazimierz Dabrowski (1902-1980), een Poolse psychiater/psycholoog ontwikkelde een persoonlijkheidstheorie, de "Positive Disintegration Theory (PDT)". Hierin onderscheidt hij vijf ontwikkelingsniveaus. Centraal staat het conflict, “de innerlijke strijd van een mens, of een strijd in het menselijk samenleven, waarbij de balans van waarden, belangen of doelen is verstoord”.

 

lees verder...

Boek

Kracht van Kwetsbaarheid

Als kind ontdekken we allerlei manieren om onszelf te wapenen tegen kwetsbaarheid. Om te voorkomen dat we gekwetst, gekleineerd, teleurgesteld en afgewezen worden ontwikkelen hele sterke kwaliteiten waarmee we onszelf beschermen. We verstoppen, weren gevoelens af, met harnas en schild treden we de gevaarlijke wereld tegemoet. Alles is gericht op het voorkomen van zelf-afwijzing of afwijzing van anderen.

 

Herken jij de drie belangrijkste tactieken waarmee wij onszelf afschermen voor kwetsbaarheid?

lees verder...

Boek

Wat voor soort leraar wil ik zijn?

Eens een heel ander boek onder de aandacht! Het proefschrift van Kara Vloet: Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch proces. Het werk van leraren is steeds complexer en omvat pedagogische rollen zoals het ‘op maat’ begeleiden van leerlingen. Dat raakt leraren in hun professionele identiteit; met componenten als beroepsmotivatie, taakopvatting en zelfbeeld. Het gaat om de vragen die elke leraar zich (weleens) stelt: Wie ben ik als leraar? Wat voor soort leraar wil ik zijn of worden? 

 

In de narratieve studie van Kara Vloet staat de vraag centraal hoe de professionele identiteitsontwikkeling van ervaren leraren vorm krijgt. In deze studie werden twintig leraren uit het regulier VO en mbo gevolgd in de ontwikkeling in hun professionele identiteit; uiteengelegd in componenten als beroepsmotivatie, taakopvatting en zelfbeeld. Hun identiteit werd in beeld gebracht met een speciaal ontwikkeld zelfonderzoek. Naast de bekende 'ontlokkers' om het levensverhaal in beeld te brengen, werd in dit zelfonderzoek het gedachtegoed van Kelchtermans (1994) toegevoegd. Het biografisch perspectief, zo zegt Kelchtermens: verbindt de persoon met de professional. Deze uitbreiding is gebaseerd op de vijf componenten die de professionele identiteit volgens Kelchtermans weergeven.

lees verder...

Boek